Gildi og þjónusta

Birta leggur áherslu á að veita sjóðfélögum frábæra þjónustu með fagmennsku, ábyrgð og heiðarleika að leiðarljósi.

Með samvinnu skilum við framúrskarandi þjónustu

Við veitum góða þjónustu með jákvæðu viðmóti og virðingu

Birta lífeyrissjóður leggur áherslu á að veita sjóðfélögum framúrskarandi þjónustu. Starfsfólk Birtu býr yfir sérfræðiþekkingu hver á sínu sviði og leggur mikið upp úr því að veita sjóðfélögum faglega og góða leiðsögn.

Þjónustustig sjóðsins er hátt og þjónustan á skrifstofu sjóðsins fær hæstu einkunn sjóðfélaga. Að baki árangurs liggur markviss vinna og fræðsla til starfsmanna við að veita framúrskarandi þjónustu, sama hvort hún er veitt á staðnum eða með rafrænum lausnum. Birta leggur áherslu á að bjóða upp á notendavænar rafrænar lausnir sem sjóðfélagar geta nýtt sér þegar þeir sækja upplýsingar um stöðu sína hjá sjóðnum, sækja um lífeyri, séreignarsparnað eða lán.

Aðgengi að skrifstofu sjóðsins var takmarkaður að einhverju leyti á árinu vegna samkomutakmarkana sökum veirufaraldurs Covid-19, en aðgengi sjóðfélaga að persónulegri þjónustu var fylgt eftir með rafrænni þjónustu, símtölum eða tölvupóstsamskiptum. Allir lögðust á eitt við að láta hlutina ganga upp, sjóðfélagar og starfsfólk.

Til að þjónusta sjóðfélaga sem best er stöðugt unnið að endurbótum á vefsíðunni, birta.is.

Þjónustan

Birta lífeyrissjóður tekur á móti fjölda umsókna á hverju ári ásamt því að veita ráðgjöf til sjóðfélaga

380
Heimsóknir á skrifstofu
4.213
rafrænar umsóknir
12.533
Símtöl vegna ráðgjafar

Gildin okkar styðja við stefnu sjóðsins

Gildin leiðbeina okkur um hvernig á að gera hlutina og skilgreina hvað við stöndum fyrir

Gildum Birtu er ætlað að styðja við stefnu stjórnar og leiðbeina starfsfólki um það hvernig við gerum hlutina og skilgreina hvað við stöndum fyrir. Gildin, sem sett eru af stjórn að höfðu samráði við starfsfólk, eru mikilvægt stjórntæki sem við styðjumst við í daglegum viðfangsefnum, stórum sem smáum.

Fagmennska

Við hlítum lögum og reglum sem um starfsemina gilda og tryggjum jafnræði á meðal hagaðila með samræmdum starfsvenjum. Verklagsreglur og vinnulýsingar eru vel ígrundaðar og við fylgjum þeim. Við lýsum því sem við gerum á þeim faglega grunni sem verklagsreglur og vinnulýsingar byggja á. Við höldum trúnað við sjóðinn og upplýsum ekki um það sem leynt á að fara.

Ábyrgð

Ábyrgð fylgir skylda og skuldbinding um að gera það sem okkur er veitt umboð til að gera. Að fylgja verkefnum eftir af skyldurækni og hollustu við sjóðinn. Við kennum ekki öðrum um og leitumst við að leysa það sem við getum af ábyrgð.

Heiðarleiki

Við stundum viðskipti af heilindum. Við beitum ekki bolabrögðum, óviðeigandi þrýstingi eða þvingun til að ná markmiðum okkar. Við afvegaleiðum ekki umræðuna okkur í hag heldur viðurkennum mistök til að læra af þeim og við tilkynnum um hagsmunaárekstra. Við horfum fyrst og fremst til hagsmuna sjóðsins.

Traust

Traust er óskagildi okkar, það gildi sem heldur starfsemi Birtu gangandi, frumskilyrði í öllu okkar starfi. Við viljum byggja upp traust og viðhalda trausti allra hagaðila.

Tryggingavernd og fjármálaþjónusta með hagsmuni sjóðfélaga að leiðarljósi

Starfsemi Birtu þjónar fyrst og fremst íslenskum neytendamarkaði

Birta lífeyrissjóður veitir tryggingavernd og fjármálaþjónustu á íslenskum neytendamarkaði. Við gætum hagsmuna sjóðfélaga sem neytenda og verndum sjóðfélaga eins og neytendur skv. lögum um neytendakaup. Við sundurgreinum markaði sem Birta þjónustar með eftirfarandi hætti:

Íslenskur tryggingamarkaður

Samtryggingardeild Birtu veitir lífeyristryggingar (lágmarkstryggingavernd) skv. samþykktum og lögum þar um og telst sá þáttur veigamestur í starfsemi Birtu. Um 100 þús. einstaklingar njóta tryggingaverndar samtryggingardeildar Birtu þar sem tryggingaverndin ræðst af uppsöfnuðu iðgjaldi yfir starfsævina. Tryggingaverndin er hluti af kjarasamningsbundinni aðild launamanna að sjóðnum samkvæmt samþykktum og lögum um lífeyrissjóði. Þar að auki geta aðilar, sem hvorki eru bundnir kjarasamningum aðildarfélaga Birtu né njóta ráðningarbundinna starfskjara sem byggð eru á kjarasamningum, greitt til samtryggingardeildar Birtu.

Séreignardeild Birtu veitir viðbótartryggingavernd, oft nefnt séreignarsparnaður, með samningum um tryggingavernd, sem er umfram þá lágmarkstryggingavernd sem samtryggingardeild Birtu veitir. Alls 30.795 rétthafar eiga hlutdeild í séreignardeild Birtu og 1.616 rétthafar í tilgreindri séreignardeild.

Fasteignalánamarkaður

Heildareignir Birtu í fasteignalánum til neytenda námu um 64,6 milljörðum í lok árs 2021. Fjöldi lántaka í lok árs var svipaður og árið áður en samdráttur var á veittum fasteignalánum hjá Birtu á milli áranna 2020 og 2021. Húsnæðislán til neytenda á markmaðnum námu samtals rúmum 2.200 milljörðum í árslok 2021 og minnkaði markaðshlutdeild Birtu úr 3,9% í 2,9% milli ára. Markaðshlutdeild viðskiptabankanna er um 70%, lífeyrissjóðanna um 22% og Íbúðalánasjóðs og annarra minni aðila um 8%.