Rekstur sjóðsins

Heildar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður Birtu lífeyrissjóðs nam 838 milljónum króna á árinu 2021 en árið 2020 nam hann 771 milljónum króna. Rekstrarkostnaður sjóðsins hækkaði um 3,3% á milli ára á föstu verðlagi.

Sjóðurinn dregur úr kostnaði

Markvisst er dregið úr kostnaði þar sem hægt er til að hagræða rekstri

Rekstrarkostnaður sem hlutfall af meðalstöðu hreinnar eignar til greiðslu lífeyris lækkaði milli ára og var 0,15% á árinu 2021 en 0,16% á árinu 2020. Rekstrarkostnaður sem hlutfall af iðgjöldum var 4,17% á árinu 2021 en 4,12% árið áður. Frá stofnun Birtu lífeyrissjóðs í lok árs 2016 hefur hlutfall rekstrarkostnaðar af meðalstöðu hreinnar eignar til greiðslu lífeyris lækkað úr 0,22% í 0,15%. Sjóðurinn hefur markvisst dregið úr kostnaði þar sem hægt er og eru samlegðaráhrif þess að sameina forvera Birtu lífeyrissjóðs komin fram.

Veirufaraldur Covid-19 hafði sín áhrif á kostnað á árinu 2021 vegna aðlögunar á rekstrarþáttum innan sjóðsins og voru áhrifin til lækkunar ákveðinna kostnaðarliða og til hækkunar annarra.

Í skýringu 7 í ársreikningi má sjá sundurliðun á skrifstofu- og stjórnunarkostnaði sjóðsins.

Rekstrarkostnaður

meðalstaða eigna

Árið 2021
0,15%
Árið 2020
0,16%
Rekstrarkostnaður 2021
838
Milljónir

Laun, launatengd gjöld og annar kostnaður

Laun og launatengd gjöld voru alls 506 milljónir króna árið 2021 en 464 milljónir króna árið 2020. Stöðugildi voru að meðaltali 28,6 á árinu 2021 en 27,8 á árinu 2020.

Aðkeypt tölvuþjónusta árið 2021 nam 5,3 milljónir króna en var 8,2 milljónir króna árið á undan. Kostnaður við rekstur upplýsingakerfa jókst um 5,1% á milli ára.

Gjöld til umboðsmanns skuldara jukust um 23,3% og eftirlitsgjöld til Fjármálaeftirlitsins drógust saman um 5,8% á milli ára en greiðslur til Landssamtaka lífeyrissjóða drógust saman um 1%.

Annar rekstrarkostnaður nam 117,6 milljónum króna á árinu 2021 samanborið við 113,5 milljónir króna árið 2020 og jókst því um 3,58%.