Lykiltölur úr rekstri

Árið 2021 var viðburðarríkt hjá Birtu lífeyrissjóði. Í sjóðnum eru alls 20.037 virkir sjóðfélagar. Hrein eign sjóðsins í árslok 2021 var 572 milljarðar króna og hækkaði um 80,2 milljarða króna á milli ára.

Starfsemi á árinu 2021

Helstu tölur úr ársreikningi

Hrein raunávöxtun
9,89%
Rekstrarkostnaður / meðalstaða eigna
0,15%
Tryggingafræðileg staða
-2,5%
Hrein eign Birtu lífeyrissjóðs
572
milljarðar króna

Ársreikningur sjóðsins

Ársreikningur sjóðsins fyrir árið 2021 er saminn í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006 og reglugerð um ársreikninga lífeyrissjóða nr. 335/2015 og gefur glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hans þann 31.12.2021 sem og rekstrarafkomu sjóðsins á árinu 2021. Ársreikninginn í heild sinni má finna hér

Hér fyrir neðan má finna lykiltölur úr ársreikningi sjóðsins

Kennitölur

Samtryggingardeildar

2021 2020
Nafnávöxtun 15,44% 12,69%
Hrein raunávöxtun 10,11% 8,89%
Hrein raunávöxtun, 5 ára meðaltal 7,38% 5,01%
Hrein raunávöxtun, 10 ára meðaltal 6,33% 5,53%
Rekstrarkostnaður/meðalstaða eigna 0,15% 0,16%
Fjöldi virkra sjóðfélaga 16.192 16.014
Fjöldi lífeyrisþega 15.885 15.300
Fjöldi stöðugilda 28,6 27,8

Breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris

Sameiginlegt yfirlit samtryggingardeildar, séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar í milljónum króna

2021 2020
Iðgjöld 20.048 18.709
Lífeyrisgreiðslur -15.012 -13.840
Hreinar fjárfestingartekjur 75.958 55.268
Rekstrarkostnaður -838 -772
Hækkun á hreinni eign á árinu 80.157 59.365
Hrein eign frá fyrra ári 491.394 432.029
Hrein eign til greiðslu lífeyris 571.551 491.394

Efnahagsreikningur

Sameiginlegt yfirlit samtryggingardeildar, séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar í milljónum króna

2021 2020
Eignarhlutir í félögum og sjóðum 303.550 233.249
Skuldabréf 246.660 242.862
Bundnar bankainnstæður 4.083 3.918
Aðrar fjárfestingar 12,6 12,6
Kröfur 2.480 2.641
Handbært fé og rekstrarfjármunir 15.377 9.236
Skuldir -611 -525
Hrein eign til greiðslu lífeyris 571.551 491.394