Lífeyrir

Sjóðfélagar ávinna sér rétt til ævilangs lífeyris við starfslok. Skyldusparnaður veitir jafnframt rétt til örorkulífeyris vegna skertrar starfsgetu, rétt maka til makalífeyris við fráfall sjóðfélaga og rétt barna til barnalífeyris.

Meginhlutverk Birtu lífeyrissjóðs er að greiða lífeyri

Meginhlutverk Birtu lífeyrissjóðs er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum, lífeyri samkvæmt ákvæðum samþykkta sjóðsins. Með aðild að Birtu lífeyrissjóði ávinna sjóðfélagar sér rétt til ævilangs eftirlaunalífeyris. Sjóðfélagar, sem verða fyrir orkutapi sem metið er 50% eða meira, njóta réttar til örorkulífeyris og eftir atvikum barnalífeyris í samræmi við ákvæði samþykkta. Við fráfall sjóðfélaga stofnast réttur til makalífeyris og barnalífeyris í samræmi við samþykktir sjóðsins.

Fjölgun lífeyrisþega og lífeyrisgreiðslur

  • Lífeyrisþegar voru 15.885 í árslok 2021 og þeim fjölgaði á árinu um 3,7%.
  • Á árinu 2021 hófu 1.244 sjóðfélagar töku eftirlaunalífeyris en 1.217 árið 2020.
  • Lífeyrisgreiðslur samtryggingardeildar námu 14.076 milljónum króna árið 2021, sem er 10,8% aukning frá fyrra ári.
  • Lífeyrisgreiðslur fylgja breytingum á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Vísitalan hækkaði um 4,8% á árinu 2021.
  • Lífeyrisbyrði sjóðsins, þ.e. lífeyrisgreiðslur í hlutfalli af iðgjaldagreiðslum, var 76,3% á árinu 2021 en 73,8% árið áður.
  • Meðalaldur við upphaf töku eftirlaunalífeyris sl. 5 ára er 66 ár.

Aldursskipting nýrra eftirlaunaþega

Myndin sýnir á hvaða aldri eftirlaunaþegar eru þegar þeir hefja töku lífeyris

Fjöldi

Fjöldi lífeyrisþega í samtryggingardeild

2021 2020 Breyting
Eftirlaunalífeyrir 11.333 10.745 5,19%
Örorkulífeyrir 2.702 2.664 1,41%
Makalífeyrir 2.049 2.074 -1,22%
Barnalífeyrir 311 324 -4,18%

Lífeyrisgreiðslur samtryggingardeildar í milljónum kr.

2021 2020 Breyting
Eftirlaun 11.417 10.241 10,30%
Örorkulífeyrir 1.698 1.546 8,96%
Makalífeyrir 891 849 4,69%
Barnalífeyrir 70 65 6,63%
Samtals: 14.076 12.701 9,77%

Fjölskyldubætur

Birta er eini sjóðurinn sem greiðir fjölskyldubætur

Greiðsla fjölskyldubóta árið 2021
  • Fjölskyldubætur eru greiddar einu sinni við fráfall sjóðfélaga yngri en 67 ára og hafa þann tilgang að létta undir með nánustu aðstandendum þegar ungir sjóðfélagar falla skyndilega frá. Fjölskyldubætur skiptast í maka- og barnagreiðslur.
  • Á árinu 2021 voru greiddar út 29,7 milljónir króna í fjölskyldubætur vegna fráfalls 17 sjóðfélaga.
  • Greitt var til 13 maka samtals 26,8 milljónir króna.
  • Tólf börn fengu barnagreiðslur eða samtals 2,9 milljónir króna.

Útborgun úr séreignardeild

Greiddar voru 779 milljónir króna úr séreignardeild

Þar af var rúmlega 247 milljónum króna ráðstafað inn á húsnæðislán rétthafa í samræmi við lög nr. 40/2014 um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar. Í árslok 2021 áttu 30.795 einstaklingar réttindi í séreignardeild og virkir sjóðfélagar voru 2.429.

Greiðslur séreignardeildar í milljónum kr.

2021 2020 Breyting %
Iðgjöld 931 843 9,45%
Útborgun 417 527 -26,38%
Útborgun - sérstök heimild 115 227 -97,39%
Ráðstöfun inn á húsnæðislán 247 242 2,02%

Útborgun úr tilgreindri séreignardeild

Í árslok 2021 áttu 1.616 einstaklingar réttindi í tilgreindri séreignardeild. Virkir sjóðfélagar í tilgreindri séreignardeild voru 1.417. Hrein eign tilgreindrar séreignardeildar nam 2.234 milljónum króna.

Greiðslur tilgreindrar séreignardeildar í milljónum kr.

2021 2020 Breyting %
Iðgjöld 501 491 2,00%
Útborgun 36 29 19,17%